החייב במזונות נפטר – כיצד תכלכל את עצמה המשפחה?

הורים גרושים לילדים קטינים אשר אינם מקיימים זמני שהות שווה בשווה, מחויבים בתשלום מזונות, כאשר ברוב המוחלט (אם כי ישנם מקרים יוצאי דופן) תהיה זו אחריותו של אב המשפחה. במשפט העברי חל הדין האישי ובו, על-בסיס הפרשנות הנהוגה, החוק משית על האב לשלם את המזונות לילדיו וזאת לעד להגיעם לגיל 18.

מזונות הילדים הינם קרדינליים זאת לאור חובתו של האב, וכן חובתם של שני ההורים להבטיח את איכות חייהם התקינה של ילדיהם זאת לרבות כלכלתם, הבטחת מזון, ביגוד, הנעלה והוצאות חינוך.

אולם מה ייעשה באם אב המשפחה ילך לעולמו בטרם עת? לצד הטרגדיה האיומה הפוקדת את המשפחה, הרי שהדבר גם מציב סימן שאלה באשר לעתידה הכלכלי, דבר הנכון לכל תא משפחתי.

מזונות מן העיזבון

הזכות של משפחת האב למזונות מן העיזבון מעוגנת בסעיף 56 לחוק הירושה, ולמעשה מורה באופן ישיר ושאיננו משתמע לשני פנים, כי תשלומי העיזבון ישמשו למעשה כחלופה לתשלומי המזונות שהושתו על אב המשפחה.

נשאלת השאלה אם אכן ניתן להיעזר בכספים אלו כאשר ההורה הנפטר קיים חיי משפחה מקבילים, וכל שכן כאשר בידו צוואה אשר איננה מורה על כך. ככל שההורה שהלך לעולמו לא נתן כל ברירה אחרת בידיו של ההורה השני שנותר בחיים, הרי שיידרש הצד השני, לרוב אם המשפחה, להגיש בקשה לבית המשפט למתן פסיקת מזונות מתוך העיזבון.

היבט זה מוטב יהיה שייעשה על-ידי עו"ד משפחה המתמחה בתחום מזונות הילדים ולצד זאת אשר גם מביא עמו בקיאות מסוימת בדיני הירושה והצוואה, זאת כדי לנווט את הדרך אל מול תשלובת התחיקות השונות שבנושא.

ומה באשר לתשלום חובות הנפטר מן העיזבון?

חשוב לציין כי מבחינת המדרג, הרי שחוב מזונות הנפטר נחשב לנמוך יותר אל מול נושים להם היה חייב הנפטר כסף בטרם לכתו.

על-אף העדיפות הברורה הקיימת אל עבר הנושים אל מול היורשים, הרי שבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני אינם שוכחים ולו לרגע מן העיקרון המהווה כנר לרגליהם – עיקרון טובת הילד.

היבט זה נלקח בחשבון בעת בחינת חלוקת העיזבון לצורך תשלום מזונות. בתי המשפט יכולים למצוא פתרונות מסוימים, דוגמת הוראה ברורה לכל אדם שקיבל מתנה מן המוריש עד שנתיים טרם פטירתו, להשיבה אל עבר קופת העיזבון, וזאת לצורך חלוקה מחודשת.

למרות כל אלו, יש להשיב במלוא הכנות, כי במקרים מסוימים, כאשר העיזבון איננו מאפשר חלוקה הגיונית המקנה גם את היכולת לשלם מזונות ילדים, הרי שילדיו של הנפטר עלולים יהיו להימצא ללא כל תשלום מזונות מספק.

האם ניתן לגבות את המזונות מן הביטוח הלאומי?

חשוב לציין כי ישנם תנאים שונים מטעם הביטוח הלאומי המקנים את האפשרות לקבל מזונות ילדים, זאת כל עוד הגרוש חי, קרי ניתן לגבות ממנו תשלום לאחר מכן.

כאשר הגרוש הולך לעולמו, הרי שאם המשפחה איננה זכאית עוד לתשלום מזונות ילדים מטעם הביטוח הלאומי.

יצוין לצד זאת, כי לביטוח הלאומי ישנו מענה לחד-הוריים וכן למקרים וכן לאלמנות ואלמנים, ואת הדברים הללו מוטב לבחון אל מול הביטוח הלאומי שכן הם אינם נובעים מדיני המשפחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *