תרומה למבצע: מתנות לאביונים ביום הפורים

ביום חג הפורים אנו מחלקים את התרומות לקיים את המצווה בזמנה וע"פ כל הכוונות במצוות היום,
כל סכום שייתרם יועבר ביום החג לפני משתה פורים לקיום מצוות מתנות לאביונים

לתרומות באמצעות פייפל או כרטיס אשראי ניתן להשתמש בטופס המאובטח שבהמשך.

לתרומה באמצעות הטלפון ניתן להתקשר: 03-5704622

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.