תפילת החתנים

תוכן עניינים

כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות

תחת החופה ביום שמחתם, עטורים מחלצות חדשות כמלכים, עומדים חתנים ביום חופתם ומעתירים בתפילה שיש בה דמעות ויש בה שמחה ויש בה ריצוי ויש בה מידה גדולה של גזירת מלך. כי תפילתו של חתן בוקעת שערי שמים ופותחת את כל השערים, מכניסה את התפילות מבעד לכל המחיצות, זו זכותו של מלך.

קופת בית אברהם מעניקה את היכולת לחתנים בני תורה להיכנס לחופתם מתוך יישוב הדעת, על ידי השתתפות בעול הוצאות החתונה כאשר מדובר בחתן יתום, במשפחה בעלת מצוקה נוראה, ואותן הדמעות העצורות בלבו של החתן הזך ותפילתו הטהורה, אותן הדמעות שהיו אמורות לזלוג מצער, יוצאות ומתחננות עבור בקשתכם המפורשת.

כל תומכי ותורמי קרן החתנים של קופת בית אברהם, מוזכרים לישועה, לזיווג הגון בנקל ובכל עניין לברכה והצלחה, בתפילת החתן הדומה למלך – בשעת חופתו ביום חתונתו.

גם אתם יכולים להצטרף עכשיו ולזכות להיות מוזכרים על ידי חתנים בשעה גדולה ונדירה זאת. גם אתם יכולים לזכות עכשיו בישועה מיידית. תורמים עכשיו לקרן החתנים העניים והיתומים ומשמחים חתן וכלה ביום חופתם. וזוכים לחמש קולות של שמחה ורווחה.

השאירו תגובה

דברו איתנו

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם: