תפילה יומית על קבר החזון אי"ש

פדיון נפש

תוכן עניינים

כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כוחה של תפילה קבועה, במקום קבוע, שאינה חוזרת ריקם לעולם. זאת הבטחת חז"ל.

על ציונו של מרן בעל החזו"א זיע"א מתכנסים מדי יום ביומו מניין תלמידי חכמים מופלגים בתורה ובירא"ש, להרבות בתפילה ובתחנונים עבור שמות שנמסרים על ידי תורמי ותומכי קופת בית אברהם. על ציונו הטהור של מי שעל שמו עומדת על תילה קופה עתירת זכויות ופעולות כבירות, עומדים תלמידיו הגדולים ותלמידי תלמידיו ההולכים בדרכו, ומעירים זכות קדוש עליו זה, שיעתיר בעדם בבית דין של מעלה.

האם תפילתו של החזון אי"ש יכולה לשוב ריקם? וודאי שלא. כשתלמידיו כבניו של מרן זיע"א מבקשים, חזקה עליו שפועל ישועות גדולות בעבור התורמים למצוות צדקה אמתית זו. וכבר נודעו ברבים סיפורי מופת וישועות גדולות בתפילה קבועה ע"י מניין תלמידי חכמים על קברו של מרן החזו"א, וכבר העידו גדולי ישראל שליט"א מתלמידיו, כי תפילו זו מסוגלת במיוחד עבור זכות פקידה בזש"ק.

יחד עם התפילה היומית על ציונו של החזו"א זיע"א, מועברים שמות התורמים גם לשולחנו של רבי דוד חיים שטרן שליט"א אשר מעתיר בתפילה יחד עמם, לזכות התורמים. וחזקה על תפילה כזאת שאינה שבה ריקם ופועלת ישועות גדולות בשעה גדולה זו.

השאירו תגובה

דברו איתנו

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם: