תרומה לראש השנה לנזקקים

מארז מתנות לראש השנה תרומה לחג

ראש השנה שלהם הולך להיות אחרת.. בזכותכם!

יהודים יקרים, אל תעמדו מנגד: בימים אלו קופת בית אברהם ע"ש החזו"א זצוק"ל מגייסת כספים עבור יהודים נזקקים, לכבוד ראש השנה הבעל"ט, וזו ההזדמנות שלכם לקנות את עולמכם!

תרומה לראש השנה לנזקקים – על מה המהומה?

הואיל וראש השנה הבעל"ט מתקרב במהירות ועדיין קיימים יהודים שאין ידם משגת לרכוש כדי סעודת ראש השנה, בגדים ושאר צרכי החג – החלנו בימים אלו לקבץ את נדבות עם ישראל הרחמנים עבורם, כחלק מפעילותנו השוטפת ב"ה בגמילות חסדים וצדקה לעניים, יתומים, אלמנות וכו'.

ידועים לנו דברי הגמ' בפסחים קט. "ת"ר חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנא' ושמחת בחגיך" וכו'. אמנם ראש השנה אינו רגל לעניין זה, אך מי יכול לעמוד מנגד כשרואה יהודים עניים ובעלי מצוקה כלכלית נוראה שאינם מסוגלים לכלכל עצמם די מחסורם, ובפרט בחגים ומועדים הנחשבים עת שמחה.

תרומה לחג –  ושמחתך בחגך…

אכן, מצווה יתירה לשמוח בחג, ובחודש תשרי העמוס בחגים ומועדים ניכרת השמחה מאוד בכל ביתא ישראל. אולם מנגד, קיימים יהודים שעבורם שמחת החג היא בבחינת "אלא לראותם בלבד" ועל כן מתגברת עצבותם מאוד ל"ע – מאין יביאו כספים עבור סעודות החג הרבות, בגדים חדשים וצרכי נפש אחרים?

לכן אנו פונים אליכם יהודים רחמנים וגומלי חסדים שתנדבו לבכם למען אותם נזקקים כדי שבזכותכם ארוחת החג שלהם תהיה מלאה במיני מטעמים, בשר, דגים ויינות כיד המלך – ומי ייתן שה' יכפיל פרנסתכם ברווח בע"ה.

תרומת ארוחת חג – מי רוצה להתברך אצל הצדיקים?

מלבד מצוות הצדקה הידועה בסגולותיה המופלאות ועוצמותיה האדירות המסוגלות לשבר את הדינים ולקרוע מעלינו גזירות, כל מי שתורם ל'בית אברהם' למעשה מתברך אצל גדולי ישראל בכל מילי דמיטב!

כאשר אתם תורמים לקופתנו, אתם למעשה זוכים לקבל את הברכות של גדולי ישראל ובכללם מרן הסטייפלער זצ"ל ומרן הרב אלישיב זצ"ל שהתבטאו מספר פעמים בכתב ובע"פ על גודל צדקותם וזכויותיהם של התורמים. וכבר ידועים עשרות סיפורי ישועות של תורמי ותומכי קופת 'בית אברהם' שזכו לראות ישועות גדולות במגוון תחומים.

קוויטל אישי היישר לשולחנם של גדולי ישראל

מי לא היה רוצה להיות בן בית הסמוך לשולחנם של גדולי ומאורי הדור שליט"א? כעת הדבר בידכם! מתוך החביבות היתירה המיוחסת לקופתנו, זוכים גבאי הקופה להצטופף בחיקם של גדולי ישראל ולקירבה לאנשי שלומם. על-כן, כל בקשה שלכם תצורף לשמכם ותעלה על שולחנם של מאורי הדור שליט"א וע"י כך תזכו בעהי"ת לראות ישועות גדולות ונפלאות.

 

למה אתם מחכים? זה הזמן שלכם לפתוח את הלב ולתרום כפי יכולתכם לקופתנו, ובזכות תרומתכם יהודים רבים יזכו לסעודת ראש השנה שלא יחסר בה דבר. מי ייתן שתרומתכם תמליץ עליכם יושר לפני ד' יתברך ובזכות תרומתכם תבוא עליכם שנה טובה ומתוקה! לפרטים נוספים ותרומה אונליין נא הקליקו על הקישור הבא>> קישור ותבוא עליכם הברכה.

השאירו כעת שמות לתפילה:פרטי התורם: