תרומה ליתומים

תרומה ליתומים – קופת חזון אי"ש

אחד המאפיינים המשמעותיים ביותר של העם היהודי, הוא מידת הרחמים ומידת ההיענות שלו למתן תרומה ליתומים ולאלמנות, לנזקקים ולכל דכפין. בכל קהילה יהודית יש מי שדואג לתת תרומה לנזקקים ולילדים רעבים ולעשות את מה שנדרש – להעניק מזון ואפילו סיוע בלימודים למי שנזקקים לכך ביותר. מה המשמעות של התרומה והצדקה ביהדות? מיהו החזון איש ולמה תלמידיו ומוקירי זכרו עושים לילותיהם כימים על מנת לסייע לעניים ולנזקקים? היכן וכיצד אפשר לתרום לטובת יתומים ונזקקים? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו.

תרומה ליתומים
תרומה ליתומים

תרומה ליתומים, לילדים רעבים ולנזקקים ביהדות

צדקה הינה, על פי ההגדרה, מתן סיוע חומרי, כספי ואפילו מנטלי, למי שנזקק לכך. בכל החברות והדתות, בדגש על הדתות המונותאיסטיות, נחשבת הצדקה למצווה חשובה במיוחד. ביהדות קיים מספר גדול של דינים והלכות, שכולם עוסקים בצדקה ומתן לעניים, בסתר או בגלוי. בקהילות היהודיות השונות קיימת מסורת ארוכת שנים של תרומה ליתומים מצד אחד, וארגון הכספים, הרכוש והמזון שנאספו על מנת לתת מענה לצרכים של ילדים רעבים מצד שני. מכל הנזקקים, תרומה לילדים על מנת למנוע מהם חרפת רעב, נחשבת מצווה חשובה במיוחד. זאת לאור העובדה שהילדים אינם יכולים לפרנס את עצמם, ואם ההורים שלהם נזקקים, כי אז הם עצמם יהיו לעיתים קרובות רעבים.

מיהו החזון איש

החזון איש הוא הכינוי של הרב אברהם ישעיהו קרליץ (1878 – 1953) מגדולי הדור בפלג הליטאי של החסידות. הרב הנערץ כתב סדרת ספרים חשובה, המשמשת עד היום בסיס לפוסקי הלכה רבים בעניינים שונים. בחייו שימש החזון איש מורה דרך לתלמידיו, למעריציו ולמוקירי דרכו. אחרי מותו ולזכרו החלו תלמידיו ומוקירי זכרו לארגן מוסדות צדקה ותמיכה שונים על שמו. קופת החזון איש היא אחד המוסדות הידועים ביותר, ובמסגרתה נאספות תרומה ליתומים ולרעבים וכן נאספים כספים המאפשרים לארגן תמיכה כלכלית רצופה, ובמיוחד סעודות שבת וחג לנזקקים. סכומי הכסף הנאים שנאספים מעת לעת הם הביטוי הנפלא והבולט ביותר של ערבות הדדית בקהילות היהודיות בארץ ובחו"ל.

המטרות של תרומה ליתומים ולרעבים

מי שאוספים תרומות ומחלקים אותן ליתומים וגם לרעבים, תומכים בשלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות:

  1. תרומה ליתומים: איסוף תרומות ליתומים שאין להם מי שישמור עליהם ויזון אותם, מאפשרות לרבים שאין ידם משגת להימנע מהידרדרות כלכלית.
  2. תרומה לילדים נזקקים: יש ילדים שהם רעבים, פשוט כי להורים שלהם אין אפשרויות כלכליות. מדובר לרוב בילדים למשפחות ברוכות ילדים, שהאב תלמיד חכם או שהשכר שלו איננו מספיק.
  3. תרומה לתלמידי חכמים: תלמידי חכמים הם מי שמקדישים את זמנם ומרצם ללימוד תורה, ואין להם היכולת או האפשרות להתפרנס ולפרנס את בני המשפחה שלהם.

אם יש לך עניין להרים תרומה ליתומים, זה המקום וזה הזמן עבורך לעשות כן. קופת חזון איש אוספת כספים לנזקקים ותשמח להסתייע בתרומה שלך לטובת כלל הנזקקים.

השאירו כעת שמות לתפילה:פרטי התורם: