למעלה משישים שנות צדקה וחסד!

הוא היה בחור בישיבה, לפני שישים שנה, הוא ראה חתנים נזקקים מתחתנים מתוך צער ומחסור. ליבו הרחום לא יכול היה לשאת את אותו הקושי. אז החליט בעצה אחת עם חבריו וידידיו – תלמידי מרן החזון אי"ש זיע"א הקרובים ביותר, ובברכת מרן הסטייפלער אשר סמך את ידיו עליו בנאמנות, לפעול במסירות נפש ולהקדיש את חייו למעשי הצדקה והחסד.

כך נוסדה קופת "בית אברהם" – על שמו ולזכרו הטהור של מרן החזון אי"ש זיע"א, על ידי תלמידו הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א, אשר התפרסם ברבות השנים בצדקותו המופלגת, עצותיו הסגוליות וברכותיו המופלאות שאינן שבות ריקם.

כבר שישים שנה, שנה אחר שנה, יום אחר יום, פועלת קופת בית אברהם במעשי צדקה ענפים בסכומים חסרי תקדים, כשכל הפעולות הללו נעשות מאחורי הקלעים, בהשקט והצנע לכת. שלא לבייש את המקבלים.

קופת בית אברהם זכתה מיומה הראשון, לאמונם המוחלט של כל גדולי ישראל זיע"א ושיבלח"א מכל החוגים והעדות, אשר ראו בה כתובת ראשונה לכל פנייה בענייני צדקה ועשייה למען עניי הקהילות, מכל רחבי הארץ ומכל שדרות הציבור. גדולי ישראל כולם, סמכו ידיהם בנאמנות מוחלטת ואמון שאין דומה לו, על הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א אשר הנהיג את מעשי הצדקה הענפים של קופת בית אברהם, בענוות חן, במסירות נפש ובתבונה רבה – בכדי להוציא עשרות ומאות משפחות ממעגל העוני המחפיר, לשוב ולהעלותם על דרך המלך.

וכפי שהתבטא מרן הסטייפלער זצוק"ל, שהיה מסור בנפשו ובכל ליבו עבור קופת בית אברהם, עד שהיה לתקופה גזבר ומנהל כספי הצדקה, לגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א שיבלח"א: אתה לא צריך אף אחד, עליך סומכים.

ואכן, במשך שישים שנות פעילותה מקיימת קופת בית אברהם פעילות צדקה ענפה, ומשקמת מאות משפחות בחזרה לדרך המלך לעצמאות כלכלית. קופת בית אברהם מעבירה מדי חודש תמיכות למאות אלמנות ויתומים, משפחות נזקקים חסרי כל, חולים הנזקקים לטיפולים רפואיים יקרים ועוד. הפעילות נעשית וממשיכה כל העת בזכות תרומותיהם הנדיבות של עם ישראל, המכיר ומוקיר פעילות גורלית זו.