סגולות מיוחדות וקמיעות הצלה

קופת בית אברהם, בברכתו ובהנחייתו של מורנו הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א מקיימת מכירה קבועה של סגולות בדוקות לשמירה ולברכה. כמו כן, מדי

סעודת עניים

סעודת עניים

ידועה ומפורסמת סגולת סעודת עניים ביום החתונה. ידועים גם דברי הגמרא המספרת על כלתו של רבי עקיבא שנצלה ממוות על יד נחש ארסי, ביום חופתה,

קוויטל לגדולי ישראל

מי אינו רוצה שגדולי ישראל יתפללו עליו באופן אישי ויזכירו את שמו לברכה? מי אני רוצה להכניס קוויטל אחד, עם בקשה אחד דחופה ומיידית, לכל

תפילת החתנים

כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות תחת החופה ביום שמחתם, עטורים מחלצות חדשות כמלכים, עומדים חתנים ביום חופתם ומעתירים בתפילה שיש בה דמעות ויש

פדיון נפש

תפילה יומית על קבר החזון אי"ש

כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כוחה של תפילה קבועה, במקום קבוע, שאינה חוזרת ריקם לעולם. זאת הבטחת חז"ל. על ציונו של מרן בעל

תמיכה מיוחדת בחגים ומועדים

חייב אדם לשמח בני ביתו ברגל. ומי שאינו יכול לשמח עם משהו חדש? ומי שאפילו את עצמו בקושי מצליח לשמח? ומי שאפילו כדי מזון סעודות

סיוע בהוצאות רפואיות

מתי יכולתם להציל עולם מלא בסכום כסף לא גדול? כאב של משפחה וקושי של התמודדות עם מחלה ואשפוז של אחד מבני המשפחה, קשים מנשוא. קושי

סגולה לזרע קודש בר קיימא

שכר לימוד לילדים – מניעת נשירה

חזקה על תפילתם של תינוקות של בית רבן שאינה שבה ריקם לעולם. זכות גדולה ומופלאה לחשוכי בנים, לזש"ק – לתמוך בתלמוד תורה של בני עניים,

הכנסת כלה

הכנסת כלה

הכנסת כלה – קופת הקודש חזון איש היא עומדת תחת החופה ואבא שלה לא איתה. הדמעות שלה זולגות ומרטיבות את ההינומה הלבנה, את הסידור הקטן.

תמיכה באלמנות ויתומים

לב מי אינו נמס לשמע זעקת יתום ואלמנה השרויים במצוקה קשה ואין ביכולתה של האלמנה כדי פרנסתה המינימאלית ופרנסת בני משפחתה. ובאין משענת של אבא,