הכנסת כלה תרומות

אחת המצוות הגדולות ביותר ביהדות היא מצוות הכנסת כלה. עם זאת, לא אחת קורה שהזוג המאושר, כמו גם בני המשפחה שלהם, אינם יכולים לעמוד בהוצאות הנדרשות. לפיכך הוקמו קרנות גמילות חסדים שונות המגייסות עבור הכנסת כלה תרומות מאנשים טובים. אחת מקרנות החסד הללו היא קופת חזון אי"ש – קופה ששמה לה למטרה לסייע ככל שניתן ליהודים יקרים הזקוקים לסיוע בזמנים חשובים ובאירועים חשובים, שאחד מהם הוא הכנסת כלה. מיהו חזון אי"ש? למה הכנסת כלה נחשבת למצווה חשובה? ממי אפשר לגייס עבור הכנסת כלה תרומות? כל התשובות לפניכם.

מיהו החזון אי"ש

החזון אי"ש היא למעשה סדרת ספרים שנכתבו על ידי הרב אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל. מדובר בספרים העוסקים בדיונים הלכתיים ומהווים פירוש של עיקר הספרות ההלכתית. כלל הדינים ההלכתיים בל החזון אי"ש נלמדים למעשה עד היום בבתי בפר ובישיבות. על שם סדרת הספרים הללו כונה הרב ישעיהו קרליץ עצמו החזון אי"ש. הרב הזה תרם תרומה חשובה להולם התורה. קופת החזון אי"ש הוקמה על מנת לפאר את זכרו ולהמשיך את דרכו של יהודי יקר זה.

הכנסת כלה תרומות – מה זה ולמה זה כל כך חשוב?

מצוות הכנסת כלה היא כאמור אחת המצוות החשובות ביותר בהלכה היהודית. מצוות הכנסת כלה כוללת ליווי של החתן והכלה אל החופה. כמו כן, חלה החובה על המלווים את החתן ואת הכלה לשמח אותם ביום שמחתם. חשוב להתחיל את חיי הנישואין ברגל ימין, וזאת בדיוק המטרה של הכנסת כלה. עם זאת, למצוות הכנסת כלה יש גם צד מעשי מאד. במקרים שבהם החתן והכלה לא יכולים לעמוד בהוצאות הכרוכות בחגיגת הנישואים והעמדת החופה, יש צורך לגייס לצורך הכנסת כלה תרומות מאנשים טובים. קופת חזון אי"ש מסייעת ומגייסת לקיום מצוות הכנסת כלה תרומות אשר מסייעות לזוג הטרי להקים משפחה חדשה. התרומות מזכות את התורמים במצווה, וכל המרבה במצוות הרי זה משובח.

מי מעניק עבור מצוות הכנסת כלה תרומות

כאמור, מצוות הכנסת כלה היא חשובה מאין כמותה. כל אדם יכול לתרום כפי יכולתו ולסייע בהקמת משפחה חדשה בישראל. בתרומות משתתפים עשירים ועניים, גדולים וקטנים וכל מי שמבין את החשיבות שבתרומה הזאת. כפי שהחזון אי"ש היה אדם יקר כל חייו, כך ממשיכי דרכו עושים במלאכה ללא לאות. ניתן לתרום כל אדם כפי יכולתו בלב שלם, ולדעת שהדבר מסייע ולו במעט להשלמת המשימה והכנסת כלה בשמחה ובשירה. כל ישראל ערבים זה לזה, והתרומות אשר ניתנות ברוחב לב גם על ידי אנשים שהם בעצמם נמצאים במצב לא פשוט, הן ההוכחה הטובה ביותר לערבות ההדדית. האמונה בקב"ה והערבות ההדדית היא הדרך הנכונה ביותר לחיים מלאים ומספקים. קופת חזון אי"ש מברכת כל מי שתורם ולו במעט להצלחת המשימה.

 

השאירו כעת שמות לתפילה:פרטי התורם:השאירו כעת שמות לתפילה:פרטי התורם: