ברכות הצדיקים

שליח מיוחד של קופת הצדקה בית אברהם יצא היום במיוחד בשבילכם אל ציונו הקדוש
של מרן בעל החזון אי"ש זצוק"ל ויעתיר תפילה על בקשתכם.
תורמים עכשיו לע"נ החזון אי"ש זצוק"ל ומשתתפים במצוות הצדקה וזוכים בתפילה המיוחדת היום!

ראשית ימיה של קופת בית אברהם זוכה היא לאמונם המוחלט של כל גדולי ישראל מכל הוגים והעדות, תמיכה חוצה מגזרים וקהילות, המבטאת יותר מכל את הערכתם הרבה של גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א שיבלח"א לפעולותיה הברוכות של הקופה ומסירות נפשו של העומד בראשה, הגאון הצדיקה רבי דוד חיים שטרן שליט"א.

ברכות צדיקים
ברכות צדיקים

מרן הסטייפלער התבטא מספר פעמים ואף העלה על הכתב במספר הזדמנויות, את מחשבותיו ואמונו המוחלט בגאון רבי דוד חיים, מכתבים שנשמרים בידי בני המשפחה בלבד. אולם שורה אחת שכתב התפרסמה בכל זאת על ידי בני המשפחה, אשר הייתה תועלת גדולה לקופה עצמה בפרסומה. וכך כותב מרן הסטיפלער: לר' דוד שטרן אשר כבר פעל גדולות והצלות רבות לאין מספר, ואשר הוא יחידי מה שעושה מוסדות מפורסמות ואולי יותר.

מכתב נדיר ומיוחד כתב בכתב ידו מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, אשר מבטיח במכתבו הבטחה נדירה: ובל"נ בעת שיזכירו את שמות התורמים, אבקש בעדם שיתברכו ממקור הברכות בכל מילי דמיטב. לאור הבטחה זו, גם לאחר פטירתו של מרן הרב אלישיב זצוק"ל – עולים רבני קופת בית אברהם ומעתירים בתפילה עבור תורמי הקופה על קברו, שיהיה מליץ יושר עבור תורמי הקופה כפי שהבטיח בחייו.

ברכת והבטחת גדולי ישראל מובאת במכתבם האוצר בתוכו הבטחה עבור כל תורמי ותומכי קופת בית אברהם. במכתב עליו חתומים מרנן הגאונים רבי מיכל יהודה לפקוביץ והגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל ויבלח"א מרנן ורבנן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, הגאון רבי חיים קנייבסקי, הגאון רבי ניסים קרליץ והגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א, כותבים הם: פועלת הקופה גדולות ונצורות וכל המסייעין במלאכת הקודש לקופת בית אברהם – חזו"א, ייתן להם בורא עולם מאוצר הברכה וכו' בזה ובבא.

השאירו כעת שמות לתפילה:
שם נוסף
סכום תרומה לכל שם: ₪36
סה"כ: 36


פרטי התורם: