מקרים של מצוקה
כלכלית חריגה
והתמודדויות
רפואה חריגות ה"י

זכו למענק
קיום והתמודדות
סיוע קיומי ופרטני
לילדיה

מנויים על שולחנה של
בית אברהם בדממה.
הוצאות הקיום שלהם,
עלייתם וצמיחתם על
הקופה, בדממה.

זכו להקים בית נאמן
בישראל כשמצד
החתן' ו'מצד הכלה'
ניצבת הקופה מהמסד
ועד הטפחות

קופת הקודש 'חזון איש בית אברהם' נוסדה לפני 60 שנה על ידי הגאון הצדיק רבי אלטער דוד חיים שטרן שליט"א, במטרה להיות משענת להמוני משפחות, להחיות רעבים ולהציל שבורי לב. למעלה מ-2000 משפחות נתמכות על ידי הקופה במהלך השנה! מכל חלקי הארץ ומכל חלקי העם ללא הבדל. אלמנות ויתומים, משפחות חד הוריות, משפחות עם אתגרי רפואה, משפחות במשבר כלכלי.

כתובת אחת שנושאת בעול ומחוללת את הבלתי יאמן: קופת הקודש חזון איש בית אברהם

סגולה לפרנסה

הצלה אמיתית של אלפי משפחות, 100% צדקה בטהרתה!